شركت تهران ارتو در سال 1360 جهت توليد و واردات تجهيزات پزشكي و بيمارستاني تاسيس گرديد و امروز از جمله با سابقه ترين موسسات واردكننده وارائه دهنده تجهيزات پزشكي و بيمارستاني درسطح كشور به شمار مي رود. عمده فعاليت شركت ،تجهيز و راه اندازي بيمارستانها و مراكز جراحي محدود د ر سطح كشور مي باشد . سعي مديران شركت همواره براين است تا با پيش رو داشتن سه اصل كيفيت ،قيمت و خدمات پس از فروش ،  سهم خود را در ارائه خدمات به جامعه پزشكي افزايش دهد.